THIẾT KẾ THI CÔNG SHOP: CAMERA – LAPTOP TUẤN NGỌC

THIẾT KẾ THI CÔNG SHOP: CAMERA – LAPTOP TUẤN NGỌC

Chất liệu chủ đạo: Melamine 101G cốt MDF thái lan kết hợp với MS 333 PL

Cánh kính và đợt 8mm

Họ & Tên: Công ty Tuấn Ngọc
Loại Hình Dự Án: Shop bán hàng

CÔNG TRÌNH CÙNG DỰ ÁN