Tủ bếp hình chữ L

Grid View:

Màu/ mã màu cánh tủ: Trắng PARC01 + PARC03 ( An Cường ) Chất liệu thùng tủ: Melamine cốt MDF xanh chống ẩm, Chất liệu cánh tủ: Acrylic 1 mặt cốt MDF chống ẩm An cường - mặt sau Backer chống cong, được thi công không đường line bởi an cường bằng công nghệ từ Đức Chất liệu hậu tủ: Alum..

Màu/ mã màu cánh tủ: Trắng PARC10 + EARC18 ( An Cường ) Chất liệu thùng tủ: gỗ nhựa WPB An cường Chất liệu cánh tủ: Acrylic 1 mặt cốt MDF chống ẩm An cường - mặt sau Backer chống cong, được thi công không đường line bởi an cường bằng công nghệ từ Đức Chất liệu hậu tủ: Aluminium 3mm c..

Màu/ mã màu cánh tủ: ghi PARC68 Chất liệu thùng tủ: Melamine cốt MDF xanh chống ẩm, Chất liệu cánh tủ: Acrylic 1 mặt cốt MDF chống ẩm An cường - mặt sau Backer chống cong, được thi công không đường line bởi an cường bằng công nghệ từ Đức Chất liệu hậu tủ: Aluminium 3mm chống nước K..

Màu/ mã màu cánh tủ: Kem EARC12 Chất liệu thùng tủ: Tủ trên sử dụng Melamine cốt MDF xanh chống ẩm, tủ dưới gỗ nhựa WPB an cường Chất liệu cánh tủ: Acrylic 1 mặt cốt MDF chống ẩm An cường - mặt sau Backer chống cong, được thi công không đường line bởi an cường bằng công nghệ từ Đ..

Màu/ mã màu cánh tủ: Trắng EARC11 và Vân gỗ PARC20 ( An Cường ) Chất liệu thùng tủ: Melamine cốt MDF chống ẩm ( an cường ) Chất liệu cánh tủ: Acrylic 1 mặt cốt MDF chống ẩm An cường - mặt sau Backer chống cong, được thi công không đường line bởi an cường bằng công nghệ từ ..

Màu/ mã màu cánh tủ: Trắng PARC0 và Xám ghi PARC70 ( An Cường ) Chất liệu thùng tủ: Melamine cốt MDF chống ẩm kết hợp gỗ nhựa WPB ( an cường ) Chất liệu cánh tủ: Acrylic 1 mặt cốt MDF chống ẩm An cường - mặt sau Backer chống cong, được thi công không đường line bởi an cường bằn..

Màu/ mã màu cánh tủ: trắng ARC89 ( An Cường ) Chất liệu thùng tủ: Inox SUS304 Chất liệu cánh tủ: Acrylic 1 mặt cốt MDF chống ẩm An cường - mặt sau Backer chống cong, được thi công không đường line bởi an cường bằng công nghệ từ Đức Chất liệu hậu tủ: Aluminium 3mm chống nước Kiểu d&..

Màu/ mã màu cánh tủ: trắng PARC01 và đen PARC02 ( An Cường ) Chất liệu thùng tủ: Melamine cốt MDF xanh chống ẩm Chất liệu cánh tủ: Acrylic 1 mặt cốt MDF chống ẩm An cường - mặt sau Backer chống cong, được thi công không đường line bởi an cường bằng công nghệ từ Đức Chất liệu h..

Màu/ mã màu cánh tủ: trắng nhũ EARC11 và ARC73( An Cường ) Chất liệu thùng tủ: Melamine 389SL kết hợp 101SH cốt MDF xanh chống ẩm Chất liệu cánh tủ: Acrylic 1 mặt cốt MDF chống ẩm An cường - mặt sau Backer chống cong, được thi công không đường line bởi an cường bằng công nghệ từ..

Màu/ mã màu cánh tủ: trắng PARC01, ghi nhũ EARC18 ( An Cường ) Chất liệu thùng tủ: Melamine MDF xanh chống ẩm Chất liệu cánh tủ: Acrylic 1 mặt cốt MDF chống ẩm An cường - mặt sau Backer chống cong, được thi công không đường line bởi an cường bằng công nghệ từ Đức Chất liệu hậu tủ: Al..

Màu/ mã màu cánh tủ: trắng EARC11, kết hợp chân phào PARC02 ( An Cường ) Chất liệu thùng tủ: Melamine MDF xanh chống ẩm Chất liệu cánh tủ: Acrylic 1 mặt cốt MDF chống ẩm An cường - mặt sau Backer chống cong, được thi công không đường line bởi an cường bằng công nghệ từ Đức..

Màu/ mã màu cánh tủ: trắng nhũ PARC10, ghi nhũ PARC59 ( An Cường ) Chất liệu thùng tủ: Melamine MDF xanh chống ẩm Chất liệu cánh tủ: Acrylic 1 mặt cốt MDF chống ẩm An cường - mặt sau Backer chống cong, được thi công không đường line bởi an cường bằng công nghệ từ Đức Chất liệu hậu tủ..

Màu/ mã màu cánh tủ: vân gỗ ARC90( An Cường ) Chất liệu thùng tủ: Inox SUS304 Chất liệu cánh tủ: Acrylic 1 mặt cốt MDF chống ẩm An cường - mặt sau Backer chống cong, được thi công không đường line bởi an cường bằng công nghệ từ Đức Chất liệu hậu tủ: Aluminium 3mm chống nước K..

Màu/ mã màu cánh tủ: Vân gỗ PARC07 ( An Cường ) Chất liệu thùng tủ: Gỗ nhựa WPB An cường Chất liệu cánh tủ: Acrylic 1 mặt cốt MDF chống ẩm An cường - mặt sau Backer chống cong, được thi công không đường line bởi an cường bằng công nghệ từ Đức Chất liệu hậu tủ: Aluminium 3mm chố..

Màu/ mã màu cánh tủ: cafe sửa PARC05 ( An Cường ) Chất liệu thùng tủ: Melamine MDF xanh chống ẩm Chất liệu cánh tủ: Acrylic 1 mặt cốt MDF chống ẩm An cường - mặt sau Backer chống cong, được thi công không đường line bởi an cường bằng công nghệ từ Đức Chất liệu hậu tủ: Aluminium 3mm c..

Showing 1 to 15 of 30 (2 Pages)